ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: tel: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
Oferta cenowa automaty
zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2019-10-22
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-21
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-20
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-19
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-18
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-17
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-16
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-15
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-14
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-13
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-12
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-11
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-10
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-09
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-08
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-07
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-06
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-05
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-04
5.15 pln
1.49 pln
2019-10-03
5.15 pln
1.49 pln
MAPA STACJI