X

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Rady m. st.
Warszawy dotychczasowy adres,
przy którym zlokalizowana jest siedziba
spółki Anwim S.A., został zmieniony.

Prosimy od dnia dzisiejszego stosować
nowy adres siedziby.

Adres „ul. Ordona 1A”
został zmieniony na „ul. Stańczyka 3”,

miejscowość i kod pocztowy pozostają
bez zmian.

ZAMKNIJ OKNO

ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
Program jakości paliw Tank Q

Jakość paliw sprzedawanych na stacjach MOYA potwierdzana jest znakiem TankQ. To program monitorowania jakości realizowany wyrywkowo przez niezależne laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A., będącym jednym z trzech instytucji posiadających atest Państwowej Izby Handlu na kontrolę jakości paliw.

Firma badawcza sama określa kiedy i z której stacji pobierze próbki. Odpowiada także za ich transport do laboratorium. Program zakłada przebadanie paliw na każdej stacji tyle samo razy w ciągu roku. Taki sposób realizacji programu zapewnia rzetelność jego wyników.

Stała współpraca z laboratorium oraz wdrożenie w 2011 roku systemu badania paliw świadczy o tym, że bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość na stacjach w naszej sieci.

MAPA STACJI